F7A19F02-FA10-4014-A7AB-7E8885AD611D

POTENCJAŁ I SZANSE ROZWOJU
NA RYNKU KANADYJSKIM

Uczestniczyliśmy w seminarium pt. POTENCJAŁ I SZANSE ROZWOJU NA RYNKU KANADYJSKIM, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w dniu 27 lutego 2018 r.

Seminarium skierowane było do wszystkich przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu zainteresowanych współpracą gospodarczą z partnerami kanadyjskimi. W programie znalazły się wystąpienia przedstawicieli Ambasady Kanady w Warszawie, poświęcone charakterystyce bieżącej współpracy gospodarczej polsko-kanadyjskiej, aspektom prawnym działalności, w kontekście obowiązującej Kompleksowej Umowy Gospodarczo-Handlowej UE – Kanada. Ponadto, zaprezentowane zostały kwestie logistyczne eksportu do Kanady czy też kontekst kulturowy w biznesie.

Przedstawiciele polskich Ministerstw, tj. Technologii i Przedsiębiorczości, Finansów oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawili zagadnienia związane z nowymi możliwościami wynikającymi z Umowy CETA, reguły pochodzenia towarów, czy wreszcie znaczenie w/w umowy z punktu widzenia handlu rolno-spożywczego Polska-Kanada.

Seminarium zostało organizowane przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Biurem Radcy Handlowego Ambasady Kanady w Warszawie.