HECTOR

Skład / Composition / Zusammensetzung / Состав

Warstwa wierzchnia winylu na podkładzie bawełnianym zabezpieczona specjalną powłoką.
Odporna na alkohol oraz promieniowanie UV.

Vinyl finishing coat protected with special layer on a woven cotton backing.
It is alcohol resistant and UV resistant.

 

Gramatura / Weight / Gewicht / Граматура
± 950g/m2

Szerokość / Width / Breite / Ширина
± 135 cm

Odporność ogniowa / Fire resistance / Feuerbeständigkeit / Огневая устойчивость
B-s2,d0

Odporność na światło / Resistance on light / Lichtbeständikeit / Устойчивость на свет
xenotest 7-8 (scale 1-8)


Załączniki

Atesty