KARTA INFORMACYJNA – KLEJ

VINYLPEX – Profesjonalny klej gotowy do użycia, przeznaczony do tapet ciężkich.

ZASTOSOWANIE
Gotowy do użycia klej na bazie dyspersji polioctanu winylu do tapet o gramaturze powyżej 380 g/m2 typu ciężkie tekstylne, winylowe na podkładzie z tkaniny. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI
Vinylpex gwarantuje trwałe i bardzo mocne związanie tapety ze ścianą, którego nie są w stanie zagwarantować kleje proszkowe. Spoina po wyschnięciu jest przezroczysta. Specjalna formuła kleju umożliwia wygodną aplikację i silne wiązanie na ścianie. Produkt ekologiczny, nie zawiera rozpuszczalników.

DANE TECHNICZNE

skład chemiczny:Wodna dyspersja polioctanu winylu, modyfikowana skrobia, dodatki pomocnicze
postać / kolor:biała pasta tworząca po wyschnięciu przeźroczysty film
zapach:łagodny, specyficzny
pH:7-8
gęstość:ok.1,0 g/cm3
sposób nanoszenia:wałek malarski, pędzel
rodzaj podłoża:tynki (gipsowe; cementowe), płyta gipsowo – kartonowa
wydajność:ok 4 m2 /kg w zależności od rodzaju tapet i podłoża
rozcieńczalnik:woda
kolor spoiny:bezbarwna
okres trwałości:24 miesiące od daty produkcji. Po otwarciu zaleca się wykorzystać klej w ciągu 2 tygodni
warunki składowania:Klej jest odporny na krótkotrwałe przemrożenie do -10ºC Zalecana temperatura przechowywania 5-35ºC, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być suche, czyste, odpylone, gładkie i wytrzymałe. W przypadku podłoży kruszących się, należy usunąć niestabilne jego części, a ubytki zaszpachlować. Mocno nasiąkliwe podłoża należy zagruntować – stosując emulsje gruntujące.

STOSOWANIE
Przed użyciem klej należy dokładnie wymieszać. Produkt nanosić bezpośrednio na ścianę za pomocą wałka malarskiego lub pędzla. Należy zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie kleju na ścianie. Przed stosowaniem należy się zapoznać z dodatkowymi informacjami producenta tapet. Nadmiar kleju natychmiast usuwamy przy użyciu wilgotnej szmatki.

BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA
Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako niebezpieczny. W trakcie prac i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

INFORMACJE PRAWNE
Wszystkie informacje i dane zawarte tutaj są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.