This is Photoshop's version of Lorem Ipsn gravida nibh vel velit auctor aliquet.Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auci elit consequat ipsutis sem nibh id elit. quis bibendum auci elit.
+48 61 867 70 48 info@vinylpex.com.pl
Image11

Rodo

 

Regulamin przetwarzania danych osobowych i polityka prywatności

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

1.1 Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Powlekania Tkanin VINYLPEX Robińscy sp. j. z siedzibą w Poznaniu 60-175, ul. Hiacyntowa 39.

1.2 Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: VINYLPEX ul. Hiacyntowa 39, 60-175 Poznaniu lub drogą e-mailową pod adresem: info@vinylpex.com.pl.

2. GROMADZONE DANE

2.1 Użytkownicy korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Zapisanie się do usług oferowanych przez Administratora, takich jak poczta e-mail wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z Użytkownikiem (np. adres e-mail) oraz informacje demograficzne (np. wiek, płeć, wielkość miejscowości). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi Użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści oraz reklam do ich potrzeb i zainteresowań. Dane demograficzne (np. wiek, płeć, wielkość miejscowości) mogą również być zestawiane z wybranymi danymi eksploatacyjnymi (np. zapisanymi w plikach cookie) i wykorzystywane w celu badania preferencji Użytkowników i podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług, przy czym zestawiane dane pozbawione są w takim wypadku wszelkich oznaczeń identyfikujących (anonimizacja) i są przechowywane nie dłużej niż 1 miesiąc.

3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

CELE PODSTAWA PRAWNA
pomiary statystyczne (dalej „statystyka”)marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług Administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora.
wykonanie umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem (tą umową jest zazwyczaj regulamin, który akceptuje Użytkownik przed skorzystaniem z danej usługi), w tym świadczenie usług na rzecz Użytkowników, w tym także dopasowywanie usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa usług (dalej „wykonanie usług”) art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik
dokonanie wyceny usługi oraz wykonanie usługi. art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik
przesyłanie powiadomień e – mail w celu informowania Użytkowników o czynnościach związanych z realizacją usługi oraz podwyższenia komfortu korzystania z usługi art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora
badanie oraz analizowanie aktywności na stronie internetowej art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora
wykorzystywanie cookies na stronie internetowej art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie udzielona zgoda
administrowanie strona internetową art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora

4. COOKIES

4.1 W związku z prowadzeniem strony internetowej wykorzystujemy tzw. cookies. Mogą być one odczytywane przez nasz system.

– cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera, bądź urządzenia mobilnego są usuwane z jego twardego dysku

– cookies trwałe, które są przechowywane w pamięci komputera, bądź urządzenia mobilnego aż do momentu ich manualnego usunięcia przez Użytkownika za pośrednictwem odpowiednich narzędzi w przeglądarce internetowej lub ich wygaśnięcia.

a) świadczenia usług;

b) zapewnienia bezpieczeństwa tj. uwierzytelniania Użytkowników

c) dostosowywania prezentowanej zawartości strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych

a) realizacji ankiet;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) prezentacji zindywidualizowanych reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania;

d) wpływania na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej

e) korzystanie z funkcji społecznościowej

5. ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI

5.1 Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

5.2 Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

6. PRAWO WYCOFANIA ZGODY

6.1 Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, możesz ją cofnąć w dowolnym momencie.

6.2 W celu cofnięcia zgody należy:

– wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na adres info@vinylpex.com.pl

6.3 Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, do czasu jej cofnięcia mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

7. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

7.1 Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z usług.

7.2 Aby zlecić usługę w serwisie, konieczne jest podanie imienia oraz adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.

7.3 Aby móc się skontaktować z Tobą telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.

7.4 Aby móc otrzymywać rabaty na przyszłe usługi, konieczne jest podanie imienia i adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie przesyłać kodów rabatowych.

8. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

8.1 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

8.2 Do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia Twoich danych, jeżeli nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Twoich danych osobowych niż ich przechowywanie zabezpieczmy je, poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.

8.3 Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

– trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy

– 3 lat lub 10 lat— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);

– 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego

– do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody

– do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;

– do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

8.4 Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. W przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia wnioski będą rozpatrywane indywidualnie.

9. UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

9.1 W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych posiadasz prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych

– żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacji i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO,

– przenoszenia Twoich danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO

– wniesienia skargi do organu nadzorczego (przed 25.05.2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; po 25.05.2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9.2 Wymienione w pkt. 9.1. uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Odmowa uwzględnienia żądania będzie poprzedzona wnikliwą analizą, i zostanie wydana wyłącznie w sytuacji, gdy będzie konieczna.

9.3 Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio Administratorowi na adres info@vinylpex.com.pl

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

10.1 W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

10.2 O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.

10.3 Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.